Gereedschappen voor kabelleggers en grondwerkers

Het werk van kabelleggers en grondwerkers vraagt stevige gereedschappen van hoge kwaliteit. De hele reeksen handgereedschappen van Polet Traditional en Polet Construction worden gemaakt van hoogwaardig materiaal en zijn dus ideaal voor deze professionelen.

Historie

Zolang er mensen zijn werd er al gegraven. Eerst bij het graven naar knollen en wortelen. Later, vanaf het stenen tijdperk, voor het bewerken van de grond. Nog later vroeg de huizen- en wegenbouw ook het nodige graafwerk. De Romeinen staken al buizen in de grond voor hun rioleringsstelsel. Met de enorme technologische vooruitgang tijdens de vorige eeuw kwam er grote hoeveelheid werk bij voor kabel- en buizenleggers. Vervoer van elektriciteit, water, gas en afvalwater via buizen en kabels is op grote schaal tot stand gekomen. Een zeer grote vlucht heeft ook het informatietransport via kabels genomen: telegrafie, telefonie, datanetwerken, radio en t.v.-signalen en heel recent het fiber- of glasvezelnetwerk.

Terwijl er meer met de hand werd uitgegraven is de mechanisatie de laatste jaren echter geweldig toegenomen. Met steeds minder mensen worden er buizen en kabels over grote afstanden gelegd. Maar ondanks dat blijven er situaties waarbij altijd met de hand gegraven zal moeten worden. Hierdoor zijn de schop en bats nog steeds het meest gebruikte stuk gereedschap van de buizen- en kabelleggers.

Schop voor straatwerken

Openbreken en verwijderen van het wegdek

Eerst moeten trottoirtegels of straatstenen worden opgelicht en verwijderd. Ideaal hiervoor is een stootijzer. Daarna worden ze met een schop en bats met kromme steel aan één zijde van de sleuf neergelegd. Gras wordt in zoden afgestoken en eventueel in opgerolde vorm bewaard. Daarna volgt het eigenlijke graafwerk met schop en spade. Allereerst wordt het schone straatzand verwijderd en bij de tegels of stenen gelegd. De daaronder gelegen grond wordt aan de andere kant van de sleuf gelegd. Wanneer veel puin of stenen in de grond aanwezig zijn, wordt de grond met een pikhouweel losgemaakt. Dit kan alleen als er geen andere leidingen of kabels aanwezig zijn.

Graven van een sleuf

Indien de omstandigheden het mogelijk maken zal men zoveel mogelijk gebruik maken van mechanische hulpmiddelen bij het graven van een sleuf. Het resterende deel wordt dan met de hand gegraven. Dit geldt voor hoofdleidingen, maar ook huisaansluitingen, die bijna steeds met de hand worden gegraven om beschadiging van tuinen zoveel mogelijk te voorkomen. Het gereedschap bij uitstek hiervoor zijn de Polet Traditional grondwerkspades.

Het maken van boringen onder het wegdek

Om verkeerstechnische redenen of om beschadiging van het wegdek te voorkomen, kan bij wegkruisingen ook een wegboring worden gedaan. Een buis wordt onder de weg door geslagen zonder het wegdek te beschadigen. Dit kan gebeuren door middel van holen (= boren met behulp van een buis en grondboor), met een handboor. De handboor bestaat uit aan elkaar te koppelen buizen van l meter lengte, en een boorkop. De boorkop wordt in de grond gedraaid en regelmatig teruggetrokken om de grond uit de boorkop te halen. Er bestaan verschillende modellen en formaten grondboren, voor kleigrond en voor zanderige grond.

Het dichtgooien van een sleuf

Eenmaal de buizen en kabels zijn gelegd kan de sleuf terug dicht worden gegooid met de bats of de ballastschop. Eerst wordt zand zonder stenen naast en op de gelegde kabel of buis gebracht. Daarna wordt de rest van de grond in de sleuf gebracht.

Bezem voor straatwerken

Afwerking

Gebruik makend van onze Traditional stratenmaker hamers of dallenhamers komt een ploeg stratenmakers het wegdek terug aanleggen met trottoirtegels, straatstenen of kasseien. Daarna komt er nog een bezem aan te pas om alles weer mooi te vegen. Straatbezems van sherbro met baleinen, voorzien van een extra dikke steel en schraper, zijn ideaal voor het schrapen en vegen van zowel fijn als grof vuil.

Op zoek naar gereedschap voor straatwerken of kabel leggen? Polet heeft een zeer kwalitatief en uitgebreid assortiment. Neem contact op met één van onze medewerkers voor verdere vragen of neem een kijkje in ons assortiment.

Node counts

2