Duurzaamheid

Onze inzet voor duurzaamheid en milieu
Duurzaamheid is een belangrijk aspect binnen ons bedrijf en we streven ernaar om onze impact op het milieu te verminderen. Zo dragen we bij aan een duurzame toekomst voor onze planeet.
Daarom hebben we een aantal stappen genomen om als bedrijf onze duurzaamheidsdoelen te bereiken.

Zonnepanelen (hernieuwbare energie vanop het dak van ons zusterbedrijf Metafox die beide firma's voorzien van stroom)

Waterzuivering (hergebruik 95% van verbruikt water in productie)

Inductieoven (100% rendement voor opwarmen staal)

Infrarood oven voor laklijn (60 graden met een minimum aan overschot en verspilling van energie)

Ledverlichting in de gebouwen met aan en uit sensor

Samenwerking met Europese leveranciers met hoge kwaliteitsnormen en duurzame en milieuvriendelijke productiemethoden (verminderen van transportafstand en dus ook CO2 uitstoot)

Verbeterd afvalbeheer door recyclage en hergebruik (overschot staal wordt opgehaald en gebruikt voor productie nieuw staal)

Beperken van verpakking waar mogelijk

Kleinere stickers en milieuvriendelijkere lijm

Ecologisch laksysteem voor afwerking gereedschappen

We zijn er trots op dat we ons bedrijf steeds duurzamer maken en we blijven ons inzetten om onze impact op het milieu verder te verminderen. We hopen dat onze inspanningen als bedrijf anderen zullen inspireren om ook bij te dragen aan een duurzamere toekomst voor onze planeet.

Node counts

2