Retourregeling

Goederen die moeten teruggenomen worden om reden van garantie of fout bij bestelling en levering moeten vergezeld zijn van een retourbon.

Sterk beschadigde retourgoederen kunnen slecht aan een gedeeltelijke waarde gecrediteerd worden.

Gelieve ons hiervoor te raadplegen.

Node counts

2