Tijdelijke EK-actie met de Polet Polygator boomwortelspade

Tijdelijke actie met de Polet Polygator boomwortelspade: vanaf nu tot en met einde voorraad, wordt aan elke Polygator spade een gratis Belgisch supportershoedje van Polet toegevoegd. Ideaal voor de eindgebruiker om de Rode Duivels te steunen tijdens het EK 2024 of om onze Belgische atleten aan te moedigen tijdens de Olympische Spelen 2024!

We ondersteunen deze actie ook via onze sociale media kanalen door middel van een leuke winactie voor de eindgebruikers. Particulieren die een Polygator boomwortelspade aankopen met het Belgisch supportershoedje van Polet eraan, kunnen een leuke foto posten op onze Facebookpagina en maken daarmee kans op één van de drie mooie Polet prijzen.

 

WEDSTRIJDREGLEMENT: fotowedstrijd via Facebook met vermelding #poleteuro2024

Door zijn deelname aan deze wedstrijd van de nv Polet Quality Products aanvaardt de deelnemer (m/v) onderstaand reglement:

 1. De wedstrijden van de nv Polet Quality Products (hierna genoemd als Polet), zijn toegankelijk voor elke meerderjarige die zijn woonplaats in België heeft. Personeelsleden en freelance medewerkers van Polet en hun inwonende familieleden kunnen niet deelnemen aan de wedstrijd.
   
 2. Over het wedstrijdreglement en de wedstrijdbeslissing worden geen schriftelijke noch mondelinge of telefonische gesprekken gevoerd. De 3 foto’s met de meeste likes, winnen een prijs. De aanduiding van de winnaars is definitief en wordt vastgesteld door Polet op basis van de 3 foto’s met de meeste likes.
   
 3. Door deelname aan de wedstrijd geeft de deelnemer de nv Polet Quality Products, Stationsstraat 176 bus A te 8850 Ardooie, het recht zijn of haar persoonsgegevens te verwerken. De verwerking van de persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De persoonsgegevens worden slechts intern verwerkt en in de mate dat dit noodzakelijk is voor deelname aan de wedstrijd. De nv Polet Quality Products behoudt zich het recht voor om de verstrekte gegevens in haar bestanden op te slaan om deelnemers op de hoogte te houden van latere acties die hen zouden kunnen interesseren of commerciële aanbiedingen van de nv Polet Quality Products. De deelnemer heeft steeds het recht om zich tegen de laatste verwerking en communicaties te verzetten. De deelnemer heeft ten allen tijde het recht op inzage, verbetering en schrapping van de persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben. Bovendien heeft de deelnemer het recht om zich kosteloos tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens te verzetten voor zover de verwerking verricht wordt met het oog op direct marketing. Communicatie met de nv Polet Quality Products in verband met de verwerking van persoonsgegevens kan via volgend emailadres: marketing@polet.be.
   
 4. Deelnemers aan de wedstrijd maken kans op 3 prijzen: 1e prijs een Polet professionele slangenwagen t.w.v. 250€, 2e prijs een Polet professionele tuinset t.w.v. 200€, 3e prijs een Polet Click-PRO set t.w.v. 100€. De prijzen zijn niet inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura noch overdraagbaar aan derden.
   
 5. De wedstrijd bestaat uit: 1) het liken van de Facebookpagina van nv Polet Quality Products (www.facebook.com/Polet.Quality.Products), 2) het nemen van een toffe foto van zichzelf met de Polet Polygator boomwortelspade in gebruik én met het Polet hoedje op, de foto te posten als reactie op het Facebook bericht met de hashtag vermelding #POLETEURO2024, 3) zijn vrienden en familie warm te maken om de foto te liken, want de 3 foto’s met de meeste likes winnen één van de 3 prijzen. Elke deelnemer kan meerdere keren deelnemen mits het insturen van telkens een andere foto.
   
 6. Deelnemen kan t.e.m. 14 juli 2024 of zolang de voorraad strekt. De 3 winnaars worden bepaald na het aflopen van de wedstrijd, 15 juli 2024. En worden vóór 31 juli 2024 via Facebook op de hoogte gebracht. Het recht op de prijs vervalt wanneer:

  De winnaar niet gecontacteerd kan worden;
  De winnaar zijn prijs niet afhaalt binnen de aangeduide afhaalperiode;
  Duidelijk is dat de gegevens van de deelnemer niet overeenstemmen met de werkelijkheid;
  Er sprake is van misbruik, misleiding of bedrog (deelnames d.m.v. script, fictieve personen, …)

 7. Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het internet, met name wat de technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico’s die eigen zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico’s op besmetting door eventuele virussen op het netwerk.
 8. Polet kan bijgevolg in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor onder meer:
  Transmissies via het internet;
  Slecht functioneren van het internet en/of gebruikte software;
  De gevolgen van virussen, bugs, anomalieën, technische gebreken;
  Om het even welke technische, hardware- en softwaregebreken, van welke aard ook
  Polet kan evenmin aansprakelijk gesteld worden als de wedstrijd moet gewijzigd, ingekort of geannuleerd worden wegens overmacht of om redenen buiten haar wil. Druk-, spel-, zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor schadevergoeding of welke verplichting dan ook vanwege Polet.

Deze promotie is op geen enkele manier verbonden met Meta/Facebook en is op geen enkele wijze gesponsord, ondersteund of georganiseerd door Meta/Facebook. De informatie die je verstrekt door mee te doen aan de actie verstrek je dan ook niet aan Meta/Facebook maar aan Polet Quality Products nv. Het reglement van deze winactie is beschikbaar via www.facebook.com/polet.quality.products en op www.polet.be waar alle voorwaarden verbonden aan de winactie worden omschreven.

 

Node counts

2